Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

 
Bölüm Mesajı
Sevgili Öğrenciler ve Değerli Ziyaretçiler; Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Bilgisayar Programcılığı programı Bilişim Sektöründeki analitik çözümler yaratabilen ve bu çözümleri reel hayata geçiren yeterliliğe sahip iş gücünü karşılamak için hazırlanmış bir önlisans programıdır. Bölümün temel amacı, bilgisayar teknolojilerindeki problemleri tanımlama, analiz etme, çözüm alternatifleri geliştirme, grup çalışmasına yatkın, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini en iyi şekilde uygulamayı hedefleyen, mesleki, ahlaki ve sosyal sorumluluklarını bilen, insana, topluma faydalı bireyler yetiştirmektir.

Kuruluş
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yükekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 2008 yılı eğitim ve öğretim döneminde Üniversite Senatosunun 14 Ağustos 2007 tarih ve 6 sayılı kararları ile kurulmuş ve eğitim-öğretime başlamıştır. Programın kontenjanı 50 olup her sene 50 öğrenci alınmaktadır.

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Ardeşen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri alanında Ön Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi
Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
Ön Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için RTEÜ Uluslararası Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. Ayrıca Programa öğrenci kabulü RTEÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/)web sayfasında “İlk Kayıt” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
Programa yeni kayıt, dikey veya yatay geçiş ile programa kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki eğitim programlarında alıp başarılı oldukları dersler, bölüm kurulu önerisi ile meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından karara bağlanmaktadır. Öğrenciler ders içerikleri ve kredi uyumlulukları uygun görülen derslerden muaf tutulmaktadırlar. Ancak Programa yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yarıyılın/yılın derslerinin başlamasını izleyen on iş günü içinde bölüme muafiyet başvurusu yapması gerekmektedir. Ayrıca programa yeni kayıt yaptıran öğrenciler her eğitim yılı başında yapılan Yabancı Dil Dersi muafiyet sınavından başarılı oldukları takdirde yabancı dil derslerinden muaf tutulurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük mesleki staj çalışmasını yapmak, 120 AKTS kredisini sağlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel akademik not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili
Endüstrinin ihtiyacı olan, mesleki bilgi ve beceri seviyesi yüksek, iş hayatına ve teknolojik gelişmelere kolay uyum sağlayabilecek kaliteli ve insanlığa faydalı, milli ve manevi değerlere saygılı ve bağlı birer BİLGİSAYAR PROGRAMCISI ve BİLGİSAYAR TEKNİKERİ yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları
Bu bölümden mezun olan öğrenciler aldıkları eğitim göz önünde bulundurulduğunda veritabanı yöneticiliği, web tasarım, programlama, 2B/3B tasarımcı ve internet programcılığı alanlarında kendilerini gösterebilecekleri görülmektedir. Buna göre Bilgisayar Programcılığı Programı mezunu öğrenciler; Özel sektörde; firmalarda web tasarım ve programcısı, veri tabanı ile alakalı işlemlerde görev alacak ara eleman, reklam ajansı ve firmalarda tasarımcı ve animatör, yazılım firmalarının belirli sektörlerinde çalışabilecek programcı olabilirler. Fotoğraf stüdyolarında grafikçi olarak da iş bulabilecekleri gibi aldıkları temel bilgisayar çözümleri ve yöntemleri düşünülürse kendilerine ait iş yeri açabilir, eleman çalıştırabilir veya başka bir bilgisayar firmasında servis, bakım bölümlerinde iş bulabilirler. Bilgisayar ofis işlemlerinde donanımlı oldukları için bilgisayar operatörlüğü işlerinde muhtemel tüm iş sektöründe çalışma imkânları bulunmaktadır. Bilgisayar Programcılığı mezunu öğrenciler kamu kuruluşlarında; alabilecekleri KPSS puanı ile kalifiye memur olarak iş bulabilirler. Özellikle belediyelere ait veri girişleri, ofis işlemleri, alt yapı ve teknik destek, web bilişim bölümleri veya sekreterlik gibi işlemlerde ara veya ana eleman olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlaryna Geçit
Mezun olan öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ilgili fakültelerine sınavsız geçiş yapabilirler, veya ÖSYM tarafından yapılan üst derece programlarına geçiş hakkı tanıyan Dikey Geçiş Sınavı(DGS)'nda başarılı oldukları takdirde, ilgili fakültelerde lisans tamamlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin hükümlerine göre öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışma (proje, ödev, laboratuvar, uygulama ve benzeri çalışmalar) ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Yarıyıl dönem ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notlu dersten başarılı sayılırlar. Ayrıca her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli dersin öğretim elemanı tarafından “Ders Tanıtım Formu”nda ayrıntılı şekilde tanımlanmaktadır.

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programda mevcut olan derslerin ve mesleki staj çalışmalarının tümünü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarıyla tamamlaması, 120 AKTS kredisini sağlaması 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
 
Bölüm Olanakları
Ağırlıklı olarak Bilgisayar Teknolojileri Bölümü tarafından kullanılan, 30’ar bilgisayar barındıran iki bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.